tisdag 6 juli 2010

Ge er - Expressens ledarredaktion!

Artikel:http://www.expressen.se/ledare/1.2053565/larare-ta-ansvar
I dagens Expressen (länken ovan) kan man läsa en artikel som ledarredaktionen har skrivit om hur kritiska de är till lärarkåren.

Jag börjar med att undra om ledarredaktionen skriver denna artikel utifrån sin egen erfarenhet av skolgång, för jag känner inte alls igen mig i det som skrivs. Det känns som om ni inte har en tanke på att världen har förändrats, så även barnen/ungdomarna. När världen förändras måste även skolan göra det. Konstigt vore det annars. Idag är tanken att eleverna ska lära sig tänka själva, att utveckla en förmåga att själv hitta information och fakta. Att kunna förstå att kunskap inte är något statiskt utan att man kan sätta ihop olika kunskaper till något nytt. Det är inte bara att ha ett gott minne som är grejjen, utan det är mer mångfacetterat än så.

Det är få yrkesgrupper som är så påpassade av allmänheten som lärarnas. De får ofta försvara sitt jobb och sig själva inför föräldrar, politiker, och media. De har bland annat verksamhetsplaner att jobba ifrån, de ska skriva kvalitetsrapporter och får besök av Skolverket.

Det är tufft att vara lärare. Jag är tacksam och glad över att det finns dem som vill ta det jobbet.

Jag skulle vilja veta vad ledarredaktionen grundar sina kommentarer på. Jag känner inte alls igen mig i det de skriver.

I artikeln står att "Metta Fjelkner önskar att en bred parlamentarisk utredning analyserar läget." , men att Expressens ledare inte tycker att "...det är knappast vad som behövs. Det som tarvas är att lärarkåren inser att det är hos lärarna huvudförklaringen finns. Inte hos föräldrarna. Eller politikerna."

Då säger jag okay: hur många av ledarredaktionen är utbildade till lärare och vet att så är fallet? Vad vet ni om lärande? Ni verkar tro på ett överförande av kunskap istället för att eleven själv ska finna sin kunskap. Men vad säger att det ger mest kunskap?

I artikeln står vidare: "Visst är det så allt fler föräldrar ställer allt orimligare krav på att skolan ska sköta basuppfostran, ordna kompisar åt det egna barnet och dagligen rapportera om framsteg och bakslag. Då måste lärare och rektorer säga ifrån, tala om att skolans uppgift först och främst är att se till att barnen lär sig allt de någonsin kan."

Om lärarna säger ifrån, att det inte är deras uppgift att fostra - vilken socioekonomisk grupp av elever tror ni då faller mellan stolarna. Har ni inte någon kunskap om Maslows behovstrappa? Att man måste uppfylla vissa basala behov för att man ska kunna gå vidare (för de allra flesta).

Sen skriver ni: "Ofta blir det precis tvärtom. Som när det är utvecklingssamtal om Lasse, 8 år. Läraren tar upp tre problem: Lasse är störig i klassrummet, han skapar hysteri på rasterna och ligger långt efter i svenska och matte.Läraren föreslår ett kontrakt. Skolan ska klara av två av problemen och föräldrarna ett. Vem ska lära Lasse skriva och räkna? Föräldrarna förstås."

Ni skriver att det inte går till så överallt, nej precis. Det är sällan det går till på det sättet ni beskriver, oftast utgår lärarna från ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att man utgår ifrån det friska och inte problemen som ni beskriver. Lärarna måste även göra planer och följa upp elevers svagheter. Och jag kan lova er - det är inte många lärare som vill att föräldrarna ska ta deras plats som lärare. Men lärarna kan behöva föräldrarnas hjälp att stötta och hjälpa eleverna i sin kunskapsprocess.

Jag tycker det är konstigt och funderar om ni är från en annan planet när ni skriver att: "Katederundervisning har ersatts av "individuellt arbete". Det låter vackert men betyder att eleverna blir lämnade ensamma med sin penna och sin dator."

Jag blir ledsen av det som står ovanstående, om ni ska skriva att det är bättre med katederundervisning då vill ju jag som läsare veta varför det är bättre, eftersom elever som har individuellt arbete inte alls "blir lämnade ensamma med sin penna och sin dator". Här fattar jag inte alls hur ni tänker -jag börjar till och med undra om artikeln är ett skämt. Det är klart att eleverna skolas in i ett tänk av självständigt arbete, men samtidigt kräver ju detta även grupparbeten i andra sammanhang.

Min lärare satt vid katedern under alla år, inte jobbade jag något bättre för det. Jag kunde inte ta in kunskap på det viset. Jag har fått lov att läsa när jag blev äldre då det fanns andra studieformer. Jag tycker ni ska ta och läsa på om att det finns olika lärstilar - vilket även gäller barn.

Inga kommentarer: